Bếp Việt sử dụng phần mềm PosX quản lý bán hàng 20 điểm trên toàn quốc

Bếp Việt sử dụng phần mềm PosX quản lý bán hàng 20 điểm trên toàn quốc

Vừa qua, PosX đã chính thức trở thành đơn vị cung cấp giải pháp cho Hệ Thống Cửa Hàng Bếp Việt – Thiết Bị Nhà Bếp Hàng Đầu. Dự án này hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý hệ thống 20 điểm bán của Bếp Việt.  Về Bếp Việt Thành lập […]