Phát hành trái phiếu là đưa thêm rất nhiều tiền vào lưu thông

Phát hành trái phiếu là đưa thêm rất nhiều tiền vào lưu thông

Các chính phủ ngày không còn in nhiều tiền như nhiều người nghĩ, mà chính các ngân hàng thương mại, định chế tài chính và doanh nghiệp mới “in tiền” nhiều hơn. Cùng PosX tìm hiểu những vấn đề xung quanh việc phát hành trái phiếu trong bài viết hôm nay. Thứ nhất, lối tư […]

Mục đích của doanh nghiệp khi mua lại trái phiếu trước hạn là gì?

Mục đích của doanh nghiệp khi mua lại trái phiếu trước hạn là gì?

Mục đích của doanh nghiệp khi mua lại trái phiếu trước hạn là gì? Trước khi nói về vấn đề này, các bạn đọc cùng phần mềm bán hàng PosX tìm hiểu rõ và đúng hơn khái niêm về Trái phiếu là gì nhé! Khái niệm: Trái phiếu là gì? Trái phiếu là một sản phẩm […]