Mục đích của doanh nghiệp khi mua lại trái phiếu trước hạn là gì?

Rate this post

 Trai-phieu-la-gi

Mục đích của doanh nghiệp khi mua lại trái phiếu trước hạn là gì? Trước khi nói về vấn đề này, các bạn đọc cùng phần mềm bán hàng PosX tìm hiểu rõ và đúng hơn khái niêm về Trái phiếu là gì nhé!

Khái niệm: Trái phiếu là gì?

 • Trái phiếu là một sản phẩm tài chính mà một tổ chức phát hành (chính phủ, ngân hàng hoặc doanh nghiệp khác) dùng để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư.
 • Tổ chức phát hành có nghĩa vụ thực hiện các cam kết nợ với người sở hữu trái phiếu trong một khoảng thời gian xác định. Theo đó, tổ chức phát hành có nghĩa vụ trả lãi trái phiếu đồng thời hoàn trả lại khoản tiền vay ban đầu khi trái phiếu đáo hạn.

mua-lai-trai-phieu-truoc-han

Nếu phân loại theo tổ chức phát hành, có 4 loại trái phiếu:

Trái phiếu chính phủ:

Là trái phiếu do Chính phủ phát hành với mục đích huy động tiền nhàn rỗi trong dân, các tổ chức kinh tế – xã hội. Chính phủ được xem là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường.

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:

Là trái phiếu do doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng chính sách của nhà nước thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 Luật Quản lý nợ công phát hành và được Chính phủ bảo lãnh thanh toán.

Trái phiếu chính quyền địa phương:

Là Trái phiếu do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành nhằm huy động vốn cho công trình, dự án đầu tư của địa phương.

Trái phiếu doanh nghiệp, trong đó;

 • Trái phiếu tổ chức tín dụng (bao gồm ngân hàng). Là trái phiếu do TCTD phát hành. Riêng với trái phiếu do ngân hàng phát hành, đây là loại trái phiếu an toàn, ít rủi ro vì ngân hàng là tổ chức tài chính được giám sát về hoạt động kinh doanh bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Trái phiếu doanh nghiệp khác: Là các trái phiếu được doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phát hành để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 Trai-phieu-la-gi-2

 Xem thêm: Phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng ,trang trí nội thất

Nếu phân loại theo lợi tức, có 3 loại trái phiếu:

Trái phiếu có lãi suất cố định:

Lợi tức của trái phiếu được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.

Trái phiếu có lãi suất thả nổi:

Lợi tức của trái phiếu được trả theo các kỳ có sự khác nhau và được điều chỉnh theo một lãi suất tham chiếu.

Trái phiếu có lãi suất kết hợp cố định và thả nổi.

Nếu phân loại theo phương thức phát hành, chúng ta có 2 loại:

Trái phiếu phát hành riêng lẻ:

Là trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán (Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền); hoặc phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền) .

Trái phiếu phát hành ra công chúng:

Là trái phiếu phát hành thông qua phương tiện thông tin đại chúng; chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; hoặc chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

Thu nhập trái phiếu đến từ đâu?

 • Người mua trái phiếu được hưởng lợi tức từ trái phiếu. Đó là một khoản thu cố định thường kỳ (gọi là trái tức) và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của đơn vị phát hành.
 • Lãi suất của trái phiếu được tổ chức phát hành quy định trong bản công bố thông tin tại ngày phát hành
 • Lãi suất trái phiếu được xác định trên cơ sở năm, việc thanh toán lãi trái phiếu thường được trả lãi sau, định kỳ (kỳ trả lãi thường là 6 tháng/lần hoặc 12 tháng/lần). Người mua trái phiếu sẽ nhận được tiền lãi trái phiếu vào các ngày thanh toán lãi trái phiếu với mức lãi suất trái phiếu đã công bố trước.
 • Người mua trái phiếu thu được phần chênh lệch giá trái phiếu (giá bán – giá mua) nếu thực hiện mua bán trên thị trường thứ cấp trong thời hạn của trái phiếu.

mua-lai-trai-phieu-truoc-han-2

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng online

Vậy việc nhà phát hành mua lại trái phiếu thể hiện điều gì?

Một tổ chức/doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích nhằm để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Điều này cũng đặt ra trách nhiệm của doanh nghiệp/tổ chức phát hành là phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu và thực hiện các cam kết khác (nếu có) với nhà đầu tư.

Đối với trái phiếu phát hành ra công chúng

 • Theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN (Thông tư 22), trái phiếu phát hành ra công chúng kỳ hạn từ 5 năm trở lên là nợ thứ cấp và được tính vào vốn cấp 2, góp phần làm tăng Vốn tự có, đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng.
 • Ngay từ khi phát hành, ngân hàng phải công bố thông tin về việc quyền mua lại trái phiếu của tổ chức phát hành là bắt buộc đối với người sở hữu trái phiếu trong Bản công bố thông tin. Ngân hàng minh bạch các thông tin chào bán liên quan đến lãi suất, kỳ hạn, quyền mua lại trái phiếu để nhà đầu tư cân nhắc trước khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu.
 • Theo quy định tại Thông tư 22, “Ngân hàng chỉ được mua lại, trả nợ trước thời gian đáo hạn với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a, b khoản 6 Điều 4 Thông tư này để giám sát” cho thấy việc mua lại trước hạn trái phiếu theo điều kiện, điều khoản có trước thể hiện năng lực của ngân hàng trong việc điều hành, duy trì các tỷ lệ an toàn theo quy định.

Xem thêm: Khi vua của mọi doanh nghiệp là tiền mặt

Ngoài ra,

Tại thời điểm hiện tại, theo đánh giá khách quan, nhà đầu tư là người được hưởng lợi đối với chính sách mua lại trước hạn trái phiếu vì họ hoàn toàn có thể cân nhắc cơ hội đầu tư mới với mức lãi suất hấp dẫn khi lãi suất đang có xu hướng tăng.

Có thể thấy, hành động mua lại trước hạn trái phiếu theo điều khoản và điều kiện có trước của ngân hàng thể hiện được năng lực về vốn, mức độ uy tín trong việc thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết của ngân hàng và mức độ an toàn của trái phiếu.

Vừa qua, vào ngày 24/11/2022, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ đã tiến hành mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2020.

Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trước hạn toàn bộ Trái phiếu theo quyền mua lại trước hạn của tổ chức phát hành.

Đây là loại Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt theo quy định hiện hành.

Nguồn: Sưu tầm

Bài viết liên quan: Phát hành trái phiếu là đưa thêm rất nhiều tiền vào lưu thông

Bạn có thể tham khảo thêm phần mềm chăm sóc khách hàng NextX CRM trong nền tảng NextX giúp cho doanh nghiệp lựa chọn được phần mềm phù hợp để phát huy hiệu quả tối đa trong kinh doanh.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM