Tại sao +10.000 khách hàng đang tin dùng

Phân hệ quản lý giá vốn sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng Posx có gì khác biệt?

Phương pháp bình quân gia quyền

Phương pháp bình quân gia quyền

Phần mềm hỗ trợ phương pháp tính giá vốn là bình quân gia quyền,, tính giá trị của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ

Phương pháp nhập trước, xuất trước FIFO

Phương pháp nhập trước, xuất trước FIFO

Phần mềm hỗ trợ phương pháp tính giá vốn là nhập trước xuất trước (FIFO), phương pháp áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ

Phương pháp thực tế đích danh

Phương pháp thực tế đích danh

Phần mềm hỗ trợ phương pháp tính giá vốn là thực tế đích danh, phương pháp này khi xuất kho vật tư, hàng hóa xuất kho. Thương phương pháp này được áp dụng cho doanh nghiệp, cửa hàng có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định nhận diện được

Bạn thường xuyên không có mặt tại doanh nghiệp hay cửa hàng? Đừng lo, vì đã có

Hệ thống cho phép thao tác ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi

Các nghiệp vụ ngay trên điện thoại

Ứng dụng quản lý bán hàng Posx giúp có thể xử lý nghiệp vụ ngay trên điện thoại như bán hàng, nhập hàng, theo dõi đơn hàng….

 

Xem báo cáo mọi lúc mọi nơi

Phần mềm trên điện thoại sẽ thống kê doanh thu tức thì của từng nhân viên kinh doanh, khách hàng, hàng hóa cũng như lịch sử giao dịch. Bạn có thể quản lý từ xa mà không cần có mặt tại đó

Xem chi tiết

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Hotline 24/7: 090 224 3822