Tại sao +10.000 khách hàng đang tin dùng

Phân hệ quản lý tài chính của phần mềm quản lý bán hàng Posx có gì khác biệt?

Kiểm soát quỹ tiền hiệu quả

Kiểm soát quỹ tiền hiệu quả

Quản lý quỹ tiền mặt,các tài khoản ngân hàng,quản lý hoạt động thu-chi

Quản lý công nợ

Quản lý công nợ

Kiểm soát công nợ khách hàng ,công nợ nhà cung cấp,tiền kỹ quỹ..

Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu hàng ngày- tháng-quỹ-năm, báo cáo lỗ lãi,báo cáo kết quả kinh doanh nắm bắt

Với phần mềm bán hàng Posx

Đưa ra góc nhìn đầy đủ về nghiệp vụ về phân hệ quản lý tài chính!

Theo dõi quỹ tiền,giá trị tồn

Hệ thống đưa ra báo cáo quỹ tiền mặt, quỹ tiền tài khoản ngân hàng, giá trị hàng tồn hiện tại

Kiểm soát thu-chi

Toàn bộ các khoản thu-chi được thống kê để đưa ra báo cáo kịp thời và nhanh chóng

Theo dõi công nợ

Hệ thống cho phép kiểm soát tổng hợp công nợ, chi tiết công nợ theo khách hàng, nhà cung cấp.

Theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh

Hệ thống cũng đưa ra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ngày, tháng ,quỹ.

Xem chi tiết

Không chỉ quản lý hiệu quả chi phí, phần mềm bán hàng Posx còn là

Hệ thống phần mềm bán hàng phù hợp nhất cho các chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp vừa và lớn cần các nghiệp vụ quản lý sâu

 • Báo cáo quỹ tiền

 • Báo cáo công nợ

 • Báo cáo doanh thu

 • Kết quả hoạt động kinh doanh

Kiểm soát quỹ tiền bao quát

 • Báo cáo quỹ tiền mặt
 • Thống kê tiền tài khoản ngân hàng
 • Thống kê giao dịch ,luân chuyển tiền tệ

Kiểm soát công nợ toàn diện

 • Báo cáo công nợ khách hàng
 • Báo cáo công nợ nhà cung cấp
 • Thống kê công nợ quá hạn

Hệ thống báo cáo doanh thu đa dạng

 • Doanh thu hằng ngày-tháng-quỹ
 • Doanh thu theo cửa hàng,chi nhánh
 • Doanh thu theo nhân viên, phòng ban

Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ngày-tháng-quỹ

Báo cáo quỹ tiền

Kiểm soát quỹ tiền bao quát

 • Báo cáo quỹ tiền mặt
 • Thống kê tiền tài khoản ngân hàng
 • Thống kê giao dịch ,luân chuyển tiền tệ

Báo cáo công nợ

Kiểm soát công nợ toàn diện

 • Báo cáo công nợ khách hàng
 • Báo cáo công nợ nhà cung cấp
 • Thống kê công nợ quá hạn

Báo cáo doanh thu

Hệ thống báo cáo doanh thu đa dạng

 • Doanh thu hằng ngày-tháng-quỹ
 • Doanh thu theo cửa hàng,chi nhánh
 • Doanh thu theo nhân viên, phòng ban

Kết quả hoạt động kinh doanh

Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ngày-tháng-quỹ

Bạn thường xuyên không có mặt tại doanh nghiệp hay cửa hàng? Đừng lo, vì đã có

Hệ thống cho phép thao tác ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi

Các nghiệp vụ ngay trên điện thoại

Ứng dụng quản lý bán hàng Posx giúp có thể xử lý nghiệp vụ ngay trên điện thoại như bán hàng, nhập hàng, theo dõi đơn hàng….

 

Xem báo cáo mọi lúc mọi nơi

Phần mềm trên điện thoại sẽ thống kê doanh thu tức thì của từng nhân viên kinh doanh, khách hàng, hàng hóa cũng như lịch sử giao dịch. Bạn có thể quản lý từ xa mà không cần có mặt tại đó

Xem chi tiết

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Hotline 24/7: 090 224 3822