CÁC PHẦN MỀM BÁN HÀNG CHO NHÀ THUỐC

CÁC PHẦN MỀM BÁN HÀNG CHO NHÀ THUỐC

PHẦN MỀM BÁN HÀNG CHO NHÀ THUỐC TẠI VIỆT NAM Mảng phẩn mềm bán hàng hiện tại chủ yếu tập trung cho mảng thời trang, mỹ phẩm, văn phòng phẩm nhưng vẫn còn thị trường rất tiềm năng và màu mỡ đó là thị trường cho nhà thuốc. Đại dịch Covid đang xảy ra, làm […]