Triển khai thành công phần mềm Posx cho Văn phòng phẩm Hồng Hà

Triển khai thành công phần mềm Posx cho Văn phòng phẩm Hồng Hà

TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG PosX TÍCH HỢP CÙNG PHẦN MỀM CRM NEXTCRM CHO VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ Khách hàng của phần mềm bán hàng PosX lần này là Tổng Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà. Là một thương hiệu rất lâu đời tại Miền Bắc, thành lập từ năm […]