CEO NextVision Trần Quang Cường: Startup phải biết chấp nhận thất bại và đứng lên làm lại sau đổ vỡ (Báo Mới)

CEO NextVision Trần Quang Cường: Startup phải biết chấp nhận thất bại và đứng lên làm lại sau đổ vỡ (Báo Mới)

CEO NextVision: Khởi nghiệp luôn là một quyết định đột phá và chắc chắn sẽ vấp phải những đổ vỡ nhất định. Tôi đặt yếu tố con người làm bệ phóng để phát triển Startup. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của người đi trước như quản trị, tài chính, mạng lưới bạn bè, khách […]

123