Tài liệu quản trị doanh nghiệp quản trị và kèm các khoá học

Rate this post

Dưới đây là bộ tài liệu quản trị doanh nghiệp –  quản trị nhân sự HRM 2022 kèm khoá học C&b VÀ full 35 khoá học CEO – quản lý, lãnh đạo cùng PosX tham khảo thêm về các khoá học và tài liệu để áp dụng vao nhé!

 1. BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HRM
 2. CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự

– Các kỹ năng, kinh nghiệm trong việc điều hành Quản lý mềm dẽo Nhân sự (30 file)

 1. Bộ Hệ thống Nội quy, Quy chế trong Doanh nghiệp

– Hướng dẫn và xây dựng Bộ Nội Quy lao động, Quy chế trong doanh nghiệp kèm Bộ mẫu, Quy trình và các tiêu chí để xây dựng (150 file)

 1. Xây dựng Tiền lương – Thưởng và chính sách đãi ngộ

– Hồ sơ đăng ký chế độ tiền lương;Quy trình trả lương nhân viên; Quy chế lương, thưởng nhân viên; Quy trình tính lương và phụ cấp (170 file)

Lý do khiến cho lượng tương tác Facebook suy giảm

Xem thêm Phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng ,trang trí nội thất

 1. Các loại Biểu mẫu HCNS mới nhất 2022

– Mẫu đơn; Mẫu giấy, chứng từ; Mẫu Biên bản; Mẫu Quy chế, quy định; mẫu hội họp, mẫu công văn, mẫu thông báo, mẫu quyết định, mẫu cam kết, mẫu đề nghị; Mẫu báo cáo (325 file)

 1. Quy trình quản lý và đánh giá nhân viên chuyên nghiệp

– Quy trình quản lý nhân viên; Quy đình đánh giá nhân viên (25file)

 1. Xây dựng cơ cấu tổ chức Bộ máy Doanh nghiệp

– Xây dựng bộ máy điều hành, chức năng, nhiệm vụ phòng ban (400 file)

 1. Quản lý doanh nghiệp thời đại 4.0

– Quản trị Bộ máy tổ chức, quy trình hoạt động và vận hành gữa các bộ phận trong Doanh nghiệp (120 file)

 1. Tài liệu xây dựng hệ thống Thang Bảng Lương

– Hướng dẫn xây dựng khung lương, thang bảng lương, các tiêu chí, hệ số, tỉ trọng và thời gian điều chỉnh tăng lương đối với các vị trí (95 file).

Lý do khiến cho lượng tương tác Facebook suy giảm

Xem thêm Phần mềm quản lý bán hàng nhà sách, văn phòng phẩm

 1. Tài liệu xây dựng Bộ KPI- 3P-BSC

– Các tiêu chí, tỉ trọng, định mức và quy trình để xây dựng bộ KPI-3P-BSC (200 file)

 1. Bộ Quy trình tuyển dụng, Đào tạo chuyên nghiệp

– Quy trình tuyển dụng; Nguồn tuyển dụng; Quy trình đào tạo; Tài liệu đào tạo (135 file)

 1. Tiêu chuẩn 5S trong Startup

– Hệ thống Quy định về tiêu chuẩn 3S trong doanh nghiệp; Quy trình vận hành 5S (90 file)

 1. Quản trị Văn phòng phẩm- Quản trị Văn thư lưu trữ

– Quy định về việc cấp phát Văn phòng Phẩm, định mức cấp phát; Quản trị văn thư lưu trữ khoa học nhất (50 file)

 1. Quy trình An toàn lao động – PCCC

– Quy định về ATLĐ và PCCC; Biện pháp thực hiện hiệu quả kèm biểu mẫu; Các báo cáo ban nghành và kế hoạch đào tạo nội bộ (100 file)

 1. Các loại Hợp đồng trong Doanh nghiệp

– Các loại Hợp đồng thông dụng thường gặp trong Doanh Nghiệp (100 file)

 1. Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể (50 file)

– Các bảng mẫu Nội quy lao động trong doanh nghiệp 2022

 1. Các loại báo cáo trong Doanh nghiệp (120 file)

– Báo cáo BHXH, Báo cáo Thuế; Báo cáo liên đoàn lao động; Báo cáo Biến động lao động; Báo cáo An toàn lao động PCCC trong Doanh nghiệp

 1. Quy trình xử lý kỷ luật Nhân viên

– Quy trình xử lý kỷ luật; Các bước xử lý kỷ luật; Biểu mẫu; Các hình thức xử lý kỷ luật lao động ( 90 file)

 1. Thủ tục và Biểu mẫu BHXH – Thuế TNCN mới nhất (125 file)

– Mẫu giấy về BHXH, Ốm đau, thai sản; Mẫu giấy về BHYT; Mẫu giấy về TNLD, BNN; Mẫu giấy trợ cấp thất nghiệp; Bảo hiểm tài sản; Tờ khai thuế TNCN, Người phụ thuộc; Tờ khai đăng ký mã số Thuế

 1. Hệ thống Quy trình, Quy định HCNS (200 file)

– Hơn 200 Quy trình, Quy định HCNS phổ biến nhất trong Doanh nghiệp

 1. Bộ tài liệu Quản trị Nhân sự 4.0

– Quy trình quản lý hồ sơ tài liệu; Quy định quản lý văn bản, công văn; Quy trình tổ chức, quản lý cuộc họp; Hệ thống quản trị nguồn lực; Quy trình quản lý công việc; Quy trình quản lý lao động; Quy trình hoạch định nhân sự (100 file)

 1. Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp

– Hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện đội ngủ bán hàng chuyên nghiệp nhất (75 file)

 1. Quản trị tài sản trong Doanh nghiệp

– Quản lý công cụ, tài sản, thiết bị của Doanh nghiệp, tài sản của khách hàng ( 100 file)

 1. Một số Văn bản pháp luật trong Doanh nghiệp (105 file)

– Pháp Luật về lao động; Pháp luật về Doanh Nghiệp; BHXH; Luật Thuế.

 1. Quản trị Hành chính 4.0 (120 file)

– Hệ thống biểu mẫu Hành chính thông dụng nhất trong Doanh nghiệp

 1. Con đường Phát triển lên HRM

– Rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ HR; Quá trình phát triển lên HRM; Các công việc HRM phải làm (50 file)

 1. Bộ tài liệu Hệ thống Quy trình quản lý nhân sự dành cho lãnh đạo (380 file)

– Quy trình quan hệ lao động; Quy trình quản lý lao động, quản lý công việc, hoạch định nhân sự

 1. Bộ tài liệu Phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy lãnh đạo (473 file)

– Nghệ thuật lãnh đạo; Kỹ năng lập kế hoạch; Nghệ thuật đào tạo nhân viên..

 1. Bộ tài liệu Quản trị hành chính Doanh nghiệp (250 file)

– Quy trình quản lý hồ sơ tài liệu; Quy trình quản lý văn bản công văn; Quy trình quản lý tài sản công ty; Quy trình bảo vệ an ninh; Quy định chế độ công tác phí; Quy định khen thưởng, kỷ luật.

 1. Bộ tài liệu Quản trị và phát triển nguồn nhân lực thời đại 4.0 (170 file)
 2. Hoạch định chiến lược nhân sự mùa Covid (95 file)
  Lý do khiến cho lượng tương tác Facebook suy giảm

– Quy hoạch định biên nhân sự; Xây dựng chế độ cho CBNV trong mùa Covid; Mẫu đề xuất gói vay vốn; Kế hoạch làm việc tại nhà mang lại hiểu quả cao; Xây dựng chế độ cho nhân viên đang nhiễm Covid

 1. Tiêu chuẩn ISO 9000 Doanh nghiệp sản xuất (36 file)

– Mẫu bảo quản kiểm tra chất lượng sản phẩm; Mẫu kiểm soát thiết bị đo; Mẫu phiếu phòng ngừa kiểm soát tài liệu; Mẫu phiếu ý kiến khách hàng; Mẫu đánh giá nội bộ

 1. Tiêu chuẩn ISO nghành Xây dựng (235 file)

– Quy trình dự thầu; Quy trình bảo trì máy móc thiết bị; Quy trình kiểm tra chất lượng công trình; Quy trình lập kế hoạch thi công; Quy trình quản lý thiết bị đo lường; Quy trình bảo hộ lao động chuẩn ISO

 1. EBOOK kinh doanh và kỹ năng mềm chọn lọc
 2. KHÓA HỌC ONLINE NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TRỌNG TÂM VỀ C&B bao gồm (50 Bài giảng video kèm file thực hành) mỗi video 20 phút về các nội dung:

– Bảo Hiểm xã hội (Báo tăng, Giảm, Chốt sổ, Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, điều chỉnh mức đóng, KCB đúng tuyến, trái tuyến, vượt tuyến, mất sổ BHXH, mất thẻ BHYT…).

– Hướng dẫn Xây dựng Thang Bảng Lương, Tiền Công Đoàn.

– Chấm Công, Tính Lương (Xuất dữ liệu máy chấm công, tạo bảng lương, tăng ca, làm thêm giờ…).

– Xây dựng Quy chế lương, thưởng

– Các loại Hợp đồng, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương.

– Hướng dẫn Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.

– Tính thuế TNCN ( Đăng ký Mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc, Giảm trừ gia cảnh, các mức khấu trừ Thuế, Kê khai quyết toán thuế trên phần mềm).

– Hướng dẫn mua xuất hóa đơn lẽ.

– Thuế Cá nhân kinh doanh, Đăng ký MST, Quyết toán kê khai thuế, các mức khấu trừ Thuế, Xử lý MST sai số CMT, nhầm tên….

– Áp dụng tốt chính sách Luật cho Doanh Nghiệp trong lĩnh vực HCNS.

– Phần mềm Quản lý nhân sự và Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý Nhân sự.

-Tất cả tài liệu được thể hiện ở video (50 Bài giảng Video mỗi video 20phút) giảng dạy cụ thể. (Dễ học, dễ hiểu, dễ nắm bắt vấn đề).

FULL 35 KHÓA HỌC CEO – QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO

– Đào tạo CEO; Định vị thương hiệu dành cho Doanh nghiệp; Kỹ năng đàm phán thương lượng đỉnh cao; Nghiệp vụ quản lý lãnh đạo; Kỹ năng quản lý, lãnh đạo điều hành Doanh nghiệp; Bí quyết xử lý vấn đề khéo léo; Kỹ năng tư duy phản biện; Kỹ nẵng quản lý hiệu quả công việc, quản lý đội nhóm.

Nguồn sưu tầm

Bài viết liên quan Tại sao các bài quảng cáo facebook được đặt lên hàng đầu

Bạn có thể tham khảo thêm phần mềm chăm sóc khách hàng NextX CRM trong nền tảng NextX giúp cho doanh nghiệp lựa chọn được phần mềm phù hợp để phát huy hiệu quả tối đa trong kinh doanh.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM